SZSE

Ismerd meg a Szabadtéri Sportok Egyesületének felépítését, egyenesen a szakosztályok vezetőitől.

Csatlakozz hozzánk Te is!
Vegyél részt a sportképzéseinken vagy passzív sportfogyasztóként a YouTube videóinkat illetve az élő eseményeinket megtekintve!

Az egyesületről

Az Egyesület Adatai

Neve:
Szabadtéri Sportok Egyesülete
Jogállása:
Közhasznú szervezet
Székhelye:
1133 Budapest Tutaj utca 1/a 1. emelet 5.
Fióktelepe:
9024 Győr, Lajta út 2.
Nyilvántartási száma:
VI/2. 01-02-0014155
Nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Adószáma:
18203435-1-41
Közösségi adószáma:
HU 18203435
Cél szerinti besorolása:
Sporttevékenység
Számlaszáma:
16200106-11548498
Elnöke:
Takács Áron
Alapítva:
2011
Szabadtéri Sportok Egyesülete

Az Egyesület célja

 • Lehetőséget adni az Európai Unió és Magyarország állampolgárainak a szabadtéri sportok kipróbálására és elsajátítására, részükre rendszeres bajnokságot szervezni;
 • A lakosság körében népszerűbbé tenni a rendszeres testmozgást, és az egészséges életmódot;
 • A rendszeres testedzés, sportolás (versenyzés), az ilyen jellegű igények felkeltése;
 • A tagjainak nevelése, továbbfejlődésének elősegítése.

Az Egyesület tevékenysége

 • Az Egyesület tevékenységét sportegyesületként végzi. Sportegyesületként alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
 • Az Egyesület közhasznú. Működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) alapján fejti ki.
 • Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében végezni kívánt közhasznú tevékenysége: sporttevékenység. Az Egyesület a közhasznú tevékenysége során az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdése alapján vesz részt a sporttal kapcsolatos közfeladatok megvalósításában. Az Egyesület az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel sportegyesületként, mint civil szervezetként közhasznú tevékenységet végző szervezetnek minősül.

Az Egyesület feladatkörében az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Az érdeklődő személyek részére sportlehetőség megteremtése;
 • Hátrányos helyzetű fiatalok sportolásának elősegítése;
 • Sport népszerűsítése, amatőr-és versenycsapatok működtetése, a szakosztályokban leigazolt sportolók versenyeztetése;
 • Bel-és kültéri sportesemények szervezése Magyarországon és külföldön, bajnokságok szervezése;
 • Sportklub működtetése;
 • Egészséges életmódra nevelés;
 • Kapcsolatok kialakítása hazai- és nemzetközi civil szervezetekkel és sportszervezetekkel; a jogszabályi keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat;
 • Nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőség teremtése játékosok, edzők és szervezők részére egyaránt;
 • Felvilágosítás és véleményadás a feladatkörébe tartozó ügyekben, segítségnyújtás továbbképzést támogató ösztöndíjak, pályázatok megszerzésében;
 • Esemény- és versenynaptár elkészítése, a programok koordinálása;

A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi állami közfeladatok ellátását:

 • Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
 • Sportfinanszírozás;
 • Gyermek- és ifjúsági sport támogatása, feltételeinek megteremtése;
 • A versenysport mellett az élutánpótlás-nevelés, diáksport, szervezett szabadidősport támogatása (Stv. Preambuluma, Stv. 49. §).

A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi önkormányzati közfeladatok ellátását:

 • kerületi sport- és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5)]

Az egyesület tevékenységének ellátása során

 • céljai megvalósítása érdekében együttműködik a társadalmi, civil és állami szervekkel;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
 • vagyonát és gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel tagjai között, azt csak az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja és a tagok részére nyereséget nem juttathat;
 • mint közhasznú szervezet, működése nyilvános, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
 • Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Támogasd adód 1%-ával a Szabadtéri Sportok Egyesületét!

Nem kell mást tenned, mint a könyvelődnek, illetve a munkaadódnak eljuttatni egyesületünk adószámát:
Segítsd te is a kosárlabda programunkat!
Nagyon köszönjük!